Verberg het menu

Afvalstoffenheffing

Afvalstoffenheffing wordt geheven van degenen die in de gemeente gebruik maken van een perceel waarvoor een verplichting tot het inzamelen van huishoudelijk afval geldt.

Het tarief van de afvalstoffenheffing voor 2014 is gebaseerd op het tarief 2013 aangepast met de inflatiecorrectie van 3.25% verminderd met de bezuinigingsvoorstellen 6 en 8 (PDF, 409.9 kB) uit programmabegroting 2012-2015.

Tarieven 2012 2013 2014
Voor een meerpersoonshuishouden € 284,88 € 289,92 € 276,72
Voor een eenpersoonshuishouden € 235,44 € 239,64 € 228,72