Verberg het menu

Lokale heffingen

Ontwikkeling lastendruk gemeente Uden

Gemiddelde woonlasten 2012-2014 Uden 2012 2013 2014
Onroerende zaakbelastingen eigenaren € 210,00 € 214,00 € 229,00
Afvalstoffenheffing meerpersoonshuishouden € 284,88 € 289,92 € 276,72
Afvalstoffenheffing eenpersoonshuishouden € 235,44 € 239,64 € 228,72
Rioolheffing eigenaren € 189,00 € 184,00 € 190,00
Totaal meerpersoonshuishouden € 683,88 € 687,92 € 695,72
Totaal eenpersoonshuishouden € 634,44 € 637,64 € 647,72