Verberg het menu

Marktgelden

Onder de naam marktgelden worden rechten geheven voor het tijdens marktdagen innemen van standplaatsen of het plaatsen van kramen op plaatsen die als marktterrein zijn aangewezen. Uitgangspunt voor de marktgelden is een aanpassing van de tarieven met alleen het netto inflatiepercentage.

Het tarief voor 2014 is gebaseerd op het tarief  2013inclusief  inflatiecorrectie van  3,25% en bedraagt €1,68 per strekkende meter standplaats.

Marktgelden  
Opbrengsten  marktgelden € 97.565