Verberg het menu

Rioolheffingen

Rioolheffing eigenarendeel

Onder de naam rioolheffing eigenarendeel wordt een recht geheven van alle eigenaren van percelen die direct dan wel indirect zijn aangesloten op de gemeentelijke riolering.

Het tarief voor 2014 is gebaseerd op het tarief  2013 inclusief inflatiecorrectie van 3,25% en bedraagt €  190,-- per op de riolering aangesloten perceel.

Rioolheffing eigenarendeel  
Opbrengsten rioolheffing eigenaren woningen € 3.301.100
Opbrengsten rioolheffing eigenaren niet-woningen € 340.100

Rioolheffing gebruikersdeel

De rioolheffing gebruikersdeel wordt geheven van de gebruiker van een eigendom van waaruit meer dan 1.000 m3 afvalwater direct dan wel indirect op de gemeentelijke riolering wordt afgevoerd.

Het tarief voor 2014 is gebaseerd op het tarief 2013 inclusief  inflatiecorrectie van  3,25%  en bedraagt  € 0,50 per m3 boven 1.000 m3. (2013  € 0,48). Daarbij rekening houdend met ontwikkelingen in Uden-Noord.

Rioolheffing gebruikersdeel  
Opbrengsten rioolheffing gebruikersdeel € 158.000