Verberg het menu

Bruggen

De gemeente Uden heeft diverse bruggen en andere kunstwerken in onderhoud. Op het complete areaal is recent een inspectie uitgevoerd en is het klein onderhoud voor de komende jaren weer bepaald. De bruggen en kunstwerken zijn opgenomen in een beheerprogramma, waaruit blijkt dat de eerste grotere vervangingen pas verwacht worden in de periode 2030 - 2040. Om die reden is geen onderhoudsvoorziening ingesteld, maar worden de vervangingen opgenomen in het meerjaren investeringsprogramma. Tot voorheen was er geen beleid op het gebied van civiele kunstwerken (bruggen, steigers, stuwen). Dit terwijl de kosten voor het planmatig onderhoud jaarlijks nogal kunnen fluctueren.  Eind 2013 is gestart met het opstellen van een beleidsplan. Wij verwachten begin 2014 met nadere voorstellen te komen.