Verberg het menu

Veilig gevoel

Ontwikkelingen

Uden moet een gemeente zijn waarin mensen zich veilig voelen. Inzetten op handhaving van regels en het bestraffen van mensen die over de schreef gaan is niet genoeg. Ook de oorzaken en gevolgen van onveiligheid verdienen minstens zoveel aandacht. Effectief is een integrale aanpak, waarbij de gemeente de regierol heeft. In een veilig Uden draait het om de samenwerking van gemeente, politie, openbaar ministerie, brandweer, woningbouwcorporaties, bedrijfsleven, hulpverleners en natuurlijk de inwoners. Om die samenwerking gestalte te geven, heeft de gemeente een kadernota integrale veiligheid (PDF, 107.7 kB).

Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen?

Wat gaat het kosten?
Wetten en regelgeving