Verberg het menu

Minder regels

Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen?

In 2014 zetten wij dit voort door te zorgen dat de huidige regels worden nageleefd. Duidelijke regels zijn een essentieel onderdeel van een veilige leef-, woon- en werkomgeving. De handhavers in de openbare ruimte hebben hierin een spilfunctie. Handhavers opereren samen met de politie, ze zijn professioneel en zijn duidelijk herkenbaar aan hun uniform.

Wat gaan we realiseren in kerngetallen?

Sociale en doelmatige aanpak
Prestatie-indicator Oordeel burger controle handhaving regels 6,2
Werkelijk 2012 2012
Geen burgerpeiling in 2012. Volgende peiling in 2013
Prognose 2014 Oordeel burger controle handhaving regelsĀ  6,2
Informatiebron www.waarstaatjegemeente.nl
2-jaarlijkse