Verberg het menu

Sociaal veilig

Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen?

Betrokkenheid buurtbewoners handhaven, danwel verhogen door onder andere:

  1. Instellen van en/of monitoren van Buurt informatienetwerken (BIN’s);
    • Verder ontwikkelen en faciliteren van Gebiedsplatforms in het kader van vormgeving burgerparticipatie;
  2. Veilige woon- en leefomgeving, onder andere door:
    • Inzetten van Buurtbemiddeling voor verbetering van onderlinge relaties
    • Versterken van en/of vormgeven van Buurtnetwerk voor de versterking van de sociale cohesie.

Wat gaan we realiseren in kerngetallen?

Sociaal veilig
Prestatie-indicator Aantal Buurt-informatienetwerken (Bin’s)
Werkelijk 2012 8 Buurt-informatienetwerken (Bin's)
Prognose 2014 9 Buurt-informatienetwerken (Bin's)
Informatiebron Website Buurt-informatienetwerken
Prestatie-indicator Oordeel mening burger interesse gemeente; score 6 handhaven
Werkelijk 2012 2012
Geen burgerpeiling in 2012, Volgende peiling in 2013
Prognose 2014 Oordeel mening burger interesse gemeente; score 6
Informatiebron www.waarstaatjegemeente.nl
2-jaarlijkse burgerpeiling 2011 en 2013
Prestatie-indicator Oordeel burger betrekken buurt bij aanpak sociale veiligheid; score 6 handhaven
Werkelijk 2012 2012
Geen burgerpeiling in 2012. Volgende peiling in 2013.
Prognose 2014 Oordeel burger betrekken buurt bij aanpak sociale veiligheid; score 6
Informatiebron www.waarstaatjegemeente.nl
2-jaarlijkse burgerpeiling 2011 en 2013
Prestatie-indicator Oordeel aandacht gemeente voor verbeteren leefbaarheid en veiligheid; score 6,8 handhaven
Werkelijk 2012 2012
Geen burgerpeiling in 2012, Volgende peiling in 2013
Prognose 2014 Oordeel aandacht gemeente voor verbeteren leefbaarheid en veiligheid; score 6,8
Informatiebron www.waarstaatjegemeente.nl
2-jaarlijkse burgerpeiling 2011 en 2013