Verberg het menu

Veilig door politie en brandweer

Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen?

  1. Gerichte inzet bij criminaliteit door onder andere:
    • Lokale afspraken tussen de THOR en de politie inzake de inzet publieke domein, in aanvulling op de afspraken vanuit wet- en regelgeving van de nationale politie (indicator: zijn er afspraken, voldoen deze etc.);
    • Deelname aan het Regionaal  informatie expertise centrum (indicator: jaarverslag RIEC);
  2. Brandweerzorg: voorkomen, beperken en bestrijden van branden, brandgevaar, zware ongevallen rampen (ongewijzigd t.o.v. voorgaande jaren).