Verberg het menu

Voortgang projecten

Onderstaand wordt een toelichting gegeven op grote projecten (restant krediet >€ 500.000) van dit programma. Hierbij is gekeken naar Planning, Budget en Risico.

Herinrichting Land van Ravensteinstraat en Kerk-/Mgr. Bos-/Hobo-/Kornetstraat/Bitswijk

  Indicator Omschrijving
Planning Gereed
Budget Inkomsten hoger/uitgaven lager (conform budget)
Risico Lage kans en weinig impact

De werkzaamheden zijn in 2013 afgerond.  Met de bewoners van het projectgebied  is geevalueerd wat heeft geleidt tot aanpassingen die nu worden doorgevoerd.

Nieuwbouw Udens College Schepenhoek

  Indicator Omschrijving
Planning Conform planning
Budget Inkomsten hoger/uitgaven lager (conform budget)
Risico Lage kans en weinig impact

HOV- deelproject A50

  Indicator Omschrijving
Planning Conform planning
Budget Inkomsten hoger/uitgaven lager (conform budget)
Risico Lage kans en weinig impact

Rehabilitatie Ruitersweg

  Indicator Omschrijving
Planning Conform planning
Budget Inkomsten hoger/uitgaven lager (conform budget)
Risico Lage kans en weinig impact