Verberg het menu

Analyse jaarrekeningresultaat

De planning en controlcyclus van de gemeente Uden is zo ingericht dat we jaarlijks 2 keer kritisch de budgetontwikkelingen beoordelen. Dit doen we bij de 1e (verantwoording over maanden januari t/m maart) en de 2e (verantwoording over maanden januari t/m augustus) financiële afwijkingenrapportage. Deze rapportages, voorzien van een aanpassing van de begroting, worden ter vaststelling aan de Raad aangeboden. Bij ontwikkelingen met grote financiële gevolgen wachten we niet tot deze rapportage momenten, maar gaan we direct in gesprek met de Raad. Het jaarrekeningresultaat 2014 bedraagt voor bestemming  € 1.244.000 voordelig. In de analyse jaarrekeningresultaat vermelden we op bestuurlijk productniveau, de belangrijkste mee- en tegenvallers.

Per programma is er ook een uitvoerige analyse beschikbaar. Deze is in het jaarverslag per programma opgenomen onder "wat heeft dit programma gekost".