Verberg het menu

Analyse jaarrekeningresultaat 2014

Programma   Resultaat  
DUURZAAM WONEN EN ONDERNEMEN
Ruimtelijk ordeningsbeleid 187.000 V
Grondexploitatie -2.838.000 N
Economische bedrijvigheid 108.000 V
Afvalverwijdering -113.000 N
Milieubeheer 330.000 V
Afvalstoffenheffing 164.000 V
Saldo overige afwijkingen  (producten < € 100.000) -61.000 N
Resultaat programma Duurzaam Wonen en Ondernemen -2.223.000 N
Voor de specificatie van deze analyse klik hier      
 
MAXIMAAL MEEDOEN
Uitkeringen levensonderhoud 686.000 V
Saldo overige afwijkingen  (producten < € 100.000) 74.000 V
Resultaat programma Maximaal Meedoen 760.000 V
Voor de specificatie van deze analyse klik hier      
 
GOED LEVEN EN ONTMOETEN
Onderhoud openbaar groen 172.000 V
Onderwijs algemeen 172.000 V
Bijzonder voorgezet onderwijs 170.000 V
Leerlingenvervoer 141.000 V
Geprivatiseerde sportaccommodaties 115.000 V
Overige kunst 261.000 V
Opbouw en actiewerk 212.000 V
Opvoed en opgroei ondersteuning 571.000 V
Saldo overige afwijkingen  (producten < € 100.000) 394.000 V
Resultaat programma Goed Leven en Ontmoeten 2.208.000 V
Voor de specificatie van deze analyse klik hier      
 
EEN VEILIG GEVOEL
Saldo overige afwijkingen  (producten < € 100.000) 174.000 V
Resultaat programma Een Veilig Gevoel 174.000 V
Voor de specificatie van deze analyse klik hier      
       
DIENSTBARE EN BETROUWBARE OVERHEID
Bestuursorganen 102.000 V
Onroerende zaakbelastingen -113.000 N
Treasury 396.000 V
Saldo overige afwijkingen  (producten < € 100.000) -60.000 N
Resultaat programma Dienstbare en Betrouwbare Overheid 325.000 V
Voor de specificatie van deze analyse klik hier      
 
TOTAAL REKENINGRESULTAAT 2014  (voor bestemming ) 1.244.000 V