Verberg het menu

Samenwerken in de regio

Ook in 2014 zijn de decentralisatie van Rijkstaken en de druk op eventuele schaalvergroting van invloed geweest op de samenwerking met omliggende gemeenten. Zeker in de ontwikkeling van de drie transities is er sprake van samenwerking in een groter regionaal verband. De gemeenteraad heeft de keuze gemaakt voor opschaling als stip op de horizon. Zo wil de gemeente Landerd zichzelf opheffen en daar kan de gemeente Uden bij betrokken zijn. Het onderzoek van Professor Tordoir vormt het uitgangspunt voor een onderzoek naar de bestuurlijke positie van Uden en een mogelijke indeling in de regio.

Daarnaast werken we in onderstaande verbanden samen:

Regio Noordoost Brabant en AgriFood Capital

Afgelopen jaar is op basis van de Strategische Agenda Noordoost, Brabant AgriFood Capital opgericht. Ondernemers, onderwijs en overheid (3 O’s) werken hierin samen aan de ambitie 'Topregio in AgriFood'. Er zijn vier sporen benoemd waarlangs gewerkt wordt: people, business, innovation en basics. De realisatie van een toplocatie in Uden (Zorgpark), de realisatie van HOV en de strategische gebiedsontwikkeling rond de N279/A50 zijn o.a. in de Strategische Agenda opgenomen. Ook de komst van de F35 (JSF straaljager vliegbasis Volkel) wordt gezien als een kans voor de regio.

In samenwerking met UOV-de Kring, de Kamer van Koophandel en AgriFood Capital zijn in het afgelopen jaar een aantal voorlichtings- en inspiratie-bijeenkomsten georganiseerd. Wij willen de Udense ondernemers blijven faciliteren in het realiseren van de AgriFood ambities. Bestuurlijk en ambtelijk leveren wij een bijdrage aan de samenwerking, onder andere in de kopgroep detailhandel en mobiliteit, deelname aan verschillende werkgroepen en leveren van capaciteit voor de werkorganisatie van de regio Noordoost Brabant.

AS50

De samenwerking in AS50 verband richt zich alleen nog op een bestuurlijke samenwerking, waarin de samenwerkende gemeenten elkaar versterken in het realiseren van lokale- en sub-regionale belangen. Afgelopen jaar is de gemeente Landerd tot de AS50 samenwerking toegetreden.

Samenwerking Maashorstgemeenten

Op het gebied van gemeentelijke samenwerking is een nieuw initiatief ontstaan in de Maashorst. De gemeenten Landerd, Bernheze, Oss en Uden spreken af op een aantal thema’s te gaan samenwerken. Voorbeelden zijn samenwerking op gebied van personeelszaken en ICT. De samenwerking op P&O-gebied van de As50 gaat samen met de Maashorst-samenwerking. Daarnaast levert de gemeente Uden in het project “Maashorst” (Landschap van allure) ambtelijke ondersteuning (projectleiding, adviseur communicatie).

Realisatie in één oogopslag

 opgestart/volgens planning  vertraging/afwijking  nog niet opgestart

  Samenwerken in de regio   Toelichting
1 Uitvoeren bestuursprogramma stedelijke regio Uden-Veghel. De uitvoering van het bestuursprogramma is stil gelegd. Dit als gevolg van de gewijzigde oriëntatie van de gemeente Veghel.
2 Intensivering samenwerking As-50 op de thema’s; Logistiek, Maashorst, Landbouw, HOV, Arbeidsmarkt, Zorgstructuren, Wonen en voorzieningen en Cultuur. Afgelopen jaar is de gemeente Landerd tot de As50 samenwerking toegetreden.
3 Samenwerking As-50 realiseert concrete doelen. De samenwerking is het meest concreet bij de onderdelen in de bedrijfsvoering (P&O, ICT). De salarisadministraties van de gemeenten Veghel en Uden zijn inmiddels samengevoegd.
4 Samenwerking op het gebied van ICT en dienstverlening met Veghel en Oss. De samenwerking op dit vlak is gestopt vanwege de andere oriëntatie van deze gemeente. Er wordt nog wel samengewerkt op het gebied van informatie en uitwisseling van deskundigheden.
5 Verder vorm geven aan samenwerking 21 gemeenten Noord Oost Brabant. Afgelopen jaar is op basis van de Strategische Agenda Noordoost Brabant AgriFood Capital opgericht.
In samenwerking met UOV-de Kring, de Kamer van Koophandel en AgriFood Capital zijn in het afgelopen jaar een aantal voorlichtings- en inspiratie bijeenkomsten voor ondernemers georganiseerd.
 
6 Intensivering samenwerking Area (voorheen SVUwonen) en gemeente Uden. Area en gemeente Uden hebben de prestatieafspraken inmiddels afgerond. Daarbij is zoveel mogelijk samengewerkt met de gemeente Veghel.
7 Opvolging geven aan het raadsbesluit tot opschaling van de gemeenten.

De samenwerking in de regio is een continue aandachtspunt. Inmiddels heeft de gemeente Veghel aangegeven samenwerking (fusie) met de gemeenten Sint-Oedenrode en Schijndel uit te gaan werken. Inmiddels hebben de Maashorstgemeenten toenadering gezocht om te bekijken óf men (op onderdelen) zou kunnen gaan samenwerken. Het gaat dan over de gemeenten Bernheze, Landerd, Oss en Uden.

Samenwerking wordt op dit moment uitgewerkt op de gebieden: ICT-dienstverlening, P&O en de WABO. Op het gebied van ICT wordt in het 2e kwartaal 2015 een voorstel/advies verwacht.

Verder hebben verkennende gesprekken met onze buurgemeenten plaatsgevonden: Landerd, Bernheze, Boekel en Mill-Sint-Hubert.