Verberg het menu

Wat heeft het gekost?

Programma Dienstbare en betrouwbare overheid (V=voordeel, N=nadeel)

  Rekening 2013 Begroting 2014 Begroting incl wijz 2014 Rekening 2014 Verschil V/N
Lasten 6.916.851 6.153.786 6.598.024 6.157.422 440.602 V
Baten 50.036.457 50.996.272 51.291.646 51.215.522 76.124 N
Gerealiseerde totaal van saldo baten en lasten -43.119.606 -44.842.486 -44.693.622 -45.058.100 364.478 V
Mutatie reserves -3.667.897 -318.565 -3.848.186 -3.809.103 -39.083 N
Gerealiseerde resultaat -46.787.503 -45.161.051 -48.541.808 -48.867.204 325.396 V

Analyse op hoofdlijnen
Specificatie per bestuurlijk product (PDF, 54.0 kB)