Verberg het menu

Duurzaam wonen en ondernemen

Het afgelopen jaar hebben we gemerkt dat er sprake is van toenemende belangstelling voor zowel bouwkavels als nieuwbouwwoningen; de woningmarkt komt weer in beweging. In de eerste helft van 2014 is een woonwensenonderzoek uitgevoerd, in de tweede helft van 2014 is dit onderzoek besproken met inwoners uit de drie kernen. De resultaten van deze gesprekken zullen begin 2015 leiden tot een nieuwe woningbouwprioritering.

In het centrum van Uden was volop bedrijvigheid met de bouw van Centrumplan Hoek Promenade. In Uden-Noord opende Van der Valk Hotel Uden/Veghel haar deuren en werd verder gewerkt aan de vormgeving van het zorgpark. Ook op de bedrijventerreinen zijn veel ontwikkelingen; de uitgifte van nieuwe bedrijfskavels loopt erg goed.

Op het gebied van duurzaamheid ondersteunt de gemeente diverse initiatieven van burgers en organisaties. Zelf geeft de gemeente het voorbeeld door maatschappelijk verantwoord ondernemen te verankeren in haar eigen organisatie.

Het buitengebied is volop in ontwikkeling; begin 2014 is het nieuwe bestemmingsplan vastgesteld. In het najaar is alweer gestart met de volgende herziening, waarin vooral de invulling van duurzame veehouderij wordt verwerkt.

Het programma Duurzaam wonen en ondernemen heeft vier doelstellingen. Ga direct naar:

Ieder programma heeft een eigen menuknop. Hier vindt u informatie over: