Verberg het menu

Projecten

Toelichting projecten

Onderstaand wordt een toelichting gegeven op grote projecten (restant krediet >€ 500.000) van dit programma. Hierbij is gekeken naar Planning, Budget en Risico.

Bouw- en woonrijp maken Velmolen Oost
Planning Conform planning
Budget Inkomsten hoger / uitgaven lager (conform budget)
Risico Lage kans en weinig impact
Centrumplan Hoek Promenade
Planning Conform planning
Budget Inkomsten lager / uitgaven hoger*
Risico Lage kans en weinig impact

* Op dit moment wordt er een exacte doorrekening gemaakt van de te verwachten inkomsten en kosten. Naar verwachting is dit medio 2015 in beeld. 


Vervanging pompen drukriolering
Planning Langzamer dan planning
Budget Inkomsten hoger / uitgaven lager (conform budget)
Risico Lage kans en weinig impact

De start van de uitvoering was voorzien in het vierde kwartaal van 2014. Door vertraging in de aanbestedingsprocedure start de uitvoering in het 1e kwartaal van 2015. Verwacht wordt dat de vervanging van de pompen drukriolering in 2017 afgerond is. 


Kerkstraat aanleg rotonde
Planning Conform planning
Budget Inkomsten hoger / uitgaven lager (conform budget)
Risico Lage kans en weinig impact

De uitvoering is in december 2014 afgerond.


Aanleg Milieustraat aan de Mariniersstraat
Planning Gerealiseerd
Budget Inkomsten hoger / uitgaven lager (conform budget)
Risico Lage kans en weinig impact

De aanleg was gereed in december 2014 en operationeel vanaf januari 2015.


Ruitersweg
Planning Conform planning
Budget Inkomsten hoger / uitgaven lager (conform budget)
Risico Lage kans en weinig impact

De uitvoering is volgens planning gereed in het 4e kwartaal 2015.


Hoogwaardig Openbaar Vervoer
Planning Langzamer dan planning
Budget Inkomsten hoger / uitgaven lager (conform budget)
Risico Lage kans en weinig impact

De uitvoering is vertraagd doordat het voorbereidingstraject met Rijkswaterstaat langer duurt dan gepland. De actuele planning is dat de nieuwe aansluiting op de A50 rond de zomer in gebruik genomen kan worden.