Verberg het menu

Wat heeft het gekost?

Financieel overzicht programma (in €)

Programma Duurzaam wonen en ondernemen (V=voordeel, N=nadeel)

  Rekening 2013 Begroting 2014 Begroting incl wijz 2014 Rekening 2014 Verschil V/N
Lasten 28.760.272 22.706.226 29.876.453 30.127.948 -251.495 N
Baten 22.904.998 18.274.769 27.869.303 25.992.017 1.877.286 N
Gerealiseerde totaal van saldo baten en lasten 5.855.274 4.431.457 2.007.150 4.135.931 -2.128.781 N
Mutatie reserves 1.388.471 1.233.354 4.743.683 4.838.225 -94.542 N
Gerealiseerde resultaat 7.243.745 5.664.811 6.750.833 8.974.157 -2.223.324 N

Analyse op hoofdlijnen

Specificatie per bestuurlijk product (PDF, 55.4 kB)