Verberg het menu

Cultureel lef en ondernemerschap

Uden heeft van oudsher veel te bieden op het gebied van kunst en cultuur. Er is in Uden altijd wel iets te doen. Een groot aantal culturele instellingen en particuliere initiatieven vormen hier het dagelijks bewijs van. Daarnaast trekken recente bodemvondsten uit de Merovingische tijd zowel lokaal als landelijk de nodige aandacht. Het vernieuwde bestuur van het Museum voor Religieuze Kunsten, maar evenzeer de docenten voor muziek, dans, theater en beeldende kunst van MIK tonen lef en ondernemerschap. Het MRK zal in 2015 door aanpassingen van het museum maar ook door gerichte marketing en het leggen van verbindingen met o.a. het gebied de Maashorst een breder publiek gaan trekken.

Gebouwen als het Birgittinessenklooster en de Kruisherenkapel zijn enkele voorbeelden van mooie historische objecten die meer voor het voetlicht gebracht zullen worden. Juist ook in samenhang met het totaal wat Uden heeft te bieden. 

De kunst- en cultuurinstellingen van Uden richten zich met name op onderlinge verbinding en het organiseren van gezamenlijke activiteiten. Als voorbeelden zijn te noemen de Udense musical, maar ook lezingen en trendredes van nieuwdenkers. Het  kunst- en cultuurcentrum aan het Mondriaanplein kan uitgroeien tot een speerpunt van de lokale economie.

Daarbij is het belangrijk om niet alleen het intellect van onze inwoners met cultuur te ontwikkelen maar ook om andere talenten zoals creativiteit en handvaardigheid te stimuleren in hun ontwikkeling.

Realisatie in één oogopslag

 opgestart/volgens   planning vertraging/afwijking   nog niet opgestart

  Cultureel lef en ondernemerschap   Toelichting
1 De inzet van de culturele kwartiermaker leidt tot economisch stabielere voorzieningen op gebied van kunst en cultuur. De inzet van de culturele kwartiermaker is voortijdig beëindigd. De vertaling naar concrete activiteiten, nieuw aanbod en nieuwe samenwerkingsafspraken tussen lokale partijen neemt het DOC zelf op zich, waardoor deze middelen direct aan de uitvoering ten goede kunnen komen. Er wordt expliciet gezocht naar verbinding met economische stimulansen, zorgaanbieders en recreatieve ondernemers. Daarvoor is een cultuurplatform opgericht. Sturing vanuit de gemeente is opnieuw vormgegeven door o.a. het benoemen van een nieuw, vast aanspreekpunt.
2 Ombuiging van het dienstenaanbod van MIK. De inzet van de culturele kwartiermaker is voortijdig beëindigd. De vertaling naar concrete activiteiten, nieuw aanbod en nieuwe samenwerkingsafspraken tussen lokale partijen neemt het DOC zelf op zich, waardoor deze middelen direct aan de uitvoering ten goede kunnen komen. Er wordt expliciet gezocht naar verbinding met economische stimulansen, zorgaanbieders en recreatieve ondernemer. Daarvoor is een cultuurplatform opgericht. Sturing vanuit de gemeente is opnieuw vormgegeven door o.a. het benoemen van een nieuw, vast aanspreekpunt.
3 Aantrekkelijke kermissen in Uden, Volkel en Odilliapeel. De Udense kermis is succesvol verlopen en benoemd tot 2e kermis van Nederland. De voorbereidingen van de kermissen in 2015 zijn gestart.

 

Realisatie 2013 in kengetallen

Oordeel burger cultuur: 7.5
  2011 2012 2013 2014
Prognose 7.5 Geen burgerpeiling 7.5 Geen burgerpeiling
Werkelijk 7.5 Geen burgerpeiling 7.5 n.v.t.