Verberg het menu

Gezondheid telt

Uitvoering geven aan plannen van buurtcoaches, inclusief de inzet van combinatie functionarissen voor het aanleren en stimuleren van een gezonde leefstijl.

Realisatie in één oogopslag

In Programmabegroting 2014 zijn geen extra doelstellingen en acties opgenomen.

Realisatie 2014 in kengetallen

Oordeel burger gezondheidsvoorzieningen: 7.6
  2011 2012 2013 2014
Prognose 7,4 Geen burgerpeiling 7,6 Geen burgerpeiling
Werkelijk 7,6 Geen burgerpeiling 8 n.v.t.

Toelichting: cijfer 2013 iets hoger dan gedacht; inzet was behoud eerdere score ondanks invoering van nieuwe subsidiesystematiek. Inzet van buurtsportcoaches lijkt zijn vruchten af te werpen. Na 2013 is gestopt met deze wijze van meting, dus verdere vergelijking van scores is niet mogelijk.