Verberg het menu

Sportief bewegen

We implementeren het sport- en tarievenbeleid en bieden ondersteuning om te zorgen dat er in de breedte toereikend sportaanbod is.

Realisatie in één oogopslag

In Programmabegroting 2014 zijn geen extra doelstellingen en acties opgenomen.

Realisatie 2014 in kengetallen

Oordeel burger sportvoorzieningen: 8
  2011 2012 2013 2014
Prognose 8 Geen burgerpeiling 8 Geen burgerpeiling
Werkelijk 8,1 Geen burgerpeiling 8 n.v.t.

 Informatiebron: Waarstaatjegemeente.nl, 2-jaarlijkse burgerpeiling 2011 en 2013.