Verberg het menu

Wat heeft het gekost?

Financieel overzicht programma (in €)

Programma Goed leven en goed ontmoeten (V=voordeel, N=nadeel)

  Rekening 2013 Begroting 2014 Begroting incl wijz 2014 Rekening 2014 Verschil V/N
Lasten 34.821.432 34.897.896 38.784.009 34.703.769 4.080.240 V
Baten 7.619.039 7.472.535 8.833.210 8.895.974 62.764 V
Gerealiseerde totaal van saldo baten en lasten

27.202.394

27.425.361

29.950.799

25.807.795

4.143.004

V

Mutatie reserves -3.089.802 -926.338 -3.071.255 -1.136.377 -1.934.878 N
Gerealiseerde resultaat 24.112.592 26.499.023 26.879.544 24.671.418 2.208.126 V

Analyse op hoofdlijnen

Specificatie per bestuurlijk product (PDF, 59.6 kB)