Verberg het menu

Geen armoede

Voor cliënten wordt op basis van integrale vraagverheldering een traject uitgezet via Arbeid en Inkomen, met als doel het verkrijgen van voldoende eigen inkomsten. Arbeidstoeleiding en vrijwilligerswerk met een toeslag moeten een aanzet geven tot het bestrijden van armoede.
 

Realisatie in één oogopslag

Hoe we dit gaan doen, leest u in de doelstellingen Sociale en doelmatige aanpak en in Investeren in meedoen.

Realisatie 2014 in kengetallen

Handhaven van het aantal toegekende aanvragen Bijzondere Bijstand en aanvragen Activiteitenfonds
  2011 2012 2013 2014
Prognose Bijzondere bijstand: 1153
 
Activiteitenfonds: 757
Bijzondere bijstand: 1151
 
Activiteitenfonds: 757
Handhaven van het aantal toegekende aanvragen

Bijzondere bijstand: 1137

Activiteitenfonds: 722

Werkelijk Bijzondere bijstand  3367
 
Activiteitenfonds 706
Bijzondere bijstand: 1137
 
Activiteitenfonds: 722
Bijzondere bijstand: 1198
 
Activiteitenfonds: 827

Bijzondere bijstand: 1153

Activiteitenfonds: 960

Informatiebron: Administratie Sociale Zaken (GWS)

Toelichting op stijging: De crisis heeft bijgedragen aan de noodzaak om gebruik te maken van beschikbare voorzieningen. Waar inwoners het eerder nog zonder extra hulp konden redden, is nu vaker een beroep gedaan op voorzieningen vanuit armoedebeleid. De herziening van het proces heeft onze inwoners bovendien meer duidelijk gemaakt welke mogelijkheden er zijn. Het niet-gebruik van regelingen is dus tegengegaan, wij hebben hierdoor meer mensen kunnen ondersteunen.