Verberg het menu

Iedereen aan het werk

Cliënten doorlopen op basis van integrale vraagverheldering (keukentafelgesprek) een traject dat gericht is op het verkrijgen van voldoende eigen inkomsten. Mensen in ons bestand worden met behulp van de participatieladder (zie onderstaande afbeelding) op een trede gezet, die aangeeft in welke mate zij beschikbaar zijn voor werk.Voor mensen die kort in de ww zitten en de juiste competenties hebben om weer snel uit te stromen naar de arbeidsmarkt, is er een flexpool. Via het project 'de volgende StaPP' brengen we deze flexpool en het bestand onder de aandacht van het lokale bedrijfsleven. Het project 'Houden van Talent' moet een nieuwe manier van arbeidstoeleiding opleveren. Verder blijven we onze praktijkcentra ontwikkelen. Ook nemen we deel aan 5* NOB pact. Dit project biedt diverse subsidie mogelijkheden om mensen op verschillende wijzen aan het werk te krijgen. Voor mensen met grote afstand tot de arbeidsmarkt vervult IBN een belangrijke rol. Dit jaar zullen er mensen met beperking via het P&ATC aan het werk worden geholpen.
 

Realisatie in één oogopslag

  Iedereen aan het werk   Toelichting
1 Uitstroom bevorderen via arbeidsconsulenten. Regulier werk waarbij o.a. via onderstaande projecten wordt ingezet op meer rendement van deze inzet, zodat de relatief beperkte capaciteit van de afdeling zo veel mogelijk resultaat bereikt.
2 Opzetten en promoten van de Flexpool via het project ‘de volgende STaPP’. T.b.v. de flexpool is een overzicht gemaakt van het klantenbestand dat snel bemiddelbaar is. Het cliënt-matching- en volgsysteem (zoals gebruikt in de uitzendbranche) wordt, in overeenstemming met de regio, aangeschaft en geïmplementeerd.
3 Invoeren project 'HoUden van Talent'. Project is met goed gevolg afgesloten op 3 april 2014. De pilot heeft als resultaat dat het in groepsverband trainen van werkzoekenden door consulenten zelf, effectief is. De werkwijze zal de komende periode worden geïmplementeerd, na besluitvorming over het instrument dat loonwaarde meet. Dit instrument is nodig (en wettelijke voorgeschreven) om goed groepen te kunnen samenstellen. Direct na afronding van de pilot is door Udense ondernemers 'HoUDEN van Administratietalent, Edjoekeet' gestart. Het concept wordt de komende periode overgenomen door meerdere ondernemers; ideeën hiervoor zijn aangedragen maar hebben nog niet geleid tot de start van nieuwe initiatieven.

Realisatie 2014 in kengetallen

Uitstroom cliënten uit de Wwb / Ioaw / Ioaz / Bbz met gemiddeld 10% per jaar
  2011 2012 2013 2014
Prognose Bij een bestand van 600 cliënten is de prognose uitstroom 60 Bij een bestand van 600 cliënten is de prognose uitstroom 60 10% uitstroom naar regulier werk Gemiddeld 10% van totaal aantal cliënten uit de Wwb / Ioaw / Ioaz / Bbz
Werkelijk Aantallen uitstroom: 207, dus meer dan 10% (totaal aantal cliënten) Aantallen uitstroom: 166, dus meer dan 10%  (totaal aantal cliënten) Aantallen uitstroom: 189, dus meer dan 10% (totaal aantal cliënten) Aantallen uitstroom: 223, dus meer dan 10% (totaal aantal cliënten december 2014 605)