Verberg het menu

Investeren in meedoen

Cliënten doorlopen op basis van integrale vraagverheldering (keukentafelgesprek) een traject dat gericht is op het verkrijgen van zelfredzaamheid. Vrijwilligerswerk wordt beloond. De Multi Functionele Accommodaties en projecten zoals de fietsenstalling, zijn geschikt als werkervaringsplaatsen en voor het vervullen van een zinvolle dagbesteding.

In de Programmabegroting 2014 zijn doelstellingen en acties opgenomen. Met deze rapportage informeren wij de raad over voortgang van de realisatie in 2014.

Realisatie in één oogopslag

 opgestart/volgens planning   vertraging/afwijking   nog niet opgestart

  Investeren in meedoen   Toelichting
1 Uitvoeren van het project 'HoUden van Talent'. Project is met goed gevolg afgesloten op 3 april 2014. De pilot heeft als resultaat dat het in groepsverband trainen van werkzoekenden, door consulenten zelf, effectief is. De werkwijze zal de komende periode worden geïmplementeerd. Direct na afronding van de pilot is door Udense ondernemers 'HoUden van Administratietalent, Edjoekeet' gestart. Het concept wordt de komende periode overgenomen door meerdere ondernemers; er zijn nog geen nieuwe initiatieven gestart maar wel in ontwikkeling.
2 Het plaatsen van 15 mensen bij P&ATC van IBN. Via de pilot zijn 15 mensen geplaatst en begin 2014 is de pilot succesvol afgesloten. Doel was om de arbeidsmogelijkheden van WWB kandidaten in beeld te brengen via het dienstenpakket van P&ATC. Bemiddeling naar werk maakt geen onderdeel uit van de pilot

 

Realisatie 2014 in kengetallen

Uitstroom cliënten uit de Wwb / Ioaw / Ioaz / Bbz met gemiddeld 10% per jaar
  2011 2012 2013 2014
Prognose Bij een bestand van 600 cliënten is de prognose uitstroom 60 Bij een bestand van 600 cliënten is de prognose uitstroom 60 10% uitstroom naar regulier werk Gemiddeld 10% van totaal aantal cliënten uit de Wwb / Ioaw / Ioaz / Bbz
Werkelijk Aantallen uitstroom: 207, dus meer dan 10% (totaal aantal cliënten december 2011 is 523) Aantallen uitstroom: 166, dus meer dan 10% (totaal aantal cliënten december 2012 is 550) Aantallen uitstroom: 189, dus meer dan 10% (totaal aantal cliënten december 2013  is 605) Aantallen uitstroom: 223, dus meer dan 10% (totaal aantal clienten 2014 is 605)

 Informatiebron: Administratie Sociale Zaken (GWS)