Verberg het menu

Wat heeft het gekost?

Financieel overzicht programma (in €)

Programma Maximaal meedoen (V=voordeel, N=nadeel)

  Rekening 2013 Begroting 2014 Begroting incl wijz 2014 Rekening 2014 Verschil V/N
Lasten 32.451.565 32.738.265 33.878.870 31.800.865 2.078.005 V
Baten 22.972.914 22.040.328 22.372.557 22.796.582 -424.025 V
Gerealiseerde totaal van saldo baten en lasten 9.478.652 10.697.937 11.506.313 9.004.284 2.502.029 V
Mutatie reserves -283.874 0 1.013.000 2.755.481 -1.742.481 N
Gerealiseerde resultaat 9.194.778 10.697.937 12.519.313 11.759.765 759.548 V

Analyse op hoofdlijnen

Specificatie per bestuurlijk product (PDF, 52.2 kB)