Verberg het menu

Actuele ontwikkelingen

Er zijn drie kwartalen achter elkaar groei gemeten. In 2014 als geheel groeide de economie met 0,8% ten opzichte van 2013. Dat is een stevige verbetering na de krimp met 0,7% over 2013. Economen verwachten dat de Nederlandse economie in 2015 verder zal aantrekken. Voor 2015 komt de economische groei naar verwachting uit op 1,7%.  Voor 2016 is de verwachte groei momenteel 1,8%.

Daarbij zien we dat het overheidstekort als gevolg van de forse bezuinigingen de afgelopen jaren door het Rijk terugloopt van 2,9% in 2014 naar 2,1% in 2015 (bron: www.cpb.nl).  Hiermee voldoet het Rijk wederom aan een begrotingstekort wat past binnen de EU afgesproken EMU- saldo van maximaal 3%.