Verberg het menu

Afvalstoffenheffing

Afvalstoffenheffing wordt geheven van degenen die in de gemeente gebruik maken van een
perceel waarvoor een verplichting tot het inzamelen van huishoudelijk afval geldt.
De tarieven 2014 zijn berekend door de tarieven van 2013 te verhogen met de inflatiecorrectie van 3,25%. Hierna zijn de tarieven verlaagd met 7,5% als gevolg van bezuinigingsmaatregel 7 uit 2012 (milieustraat efficiënter inrichten ad € 52.500) en bezuinigingsmaatregel 6 uit 2014 (afvalstoffenheffing omzetten naar OZB ad € 300.000)

Tarieven (in €) 2013 2014
Voor meerpersoonshuishoudens 289,92 276,72
Voor eenpersoonshuishoudens 239,64 228,72


 

Afvalverwijdering (in €) 2013 2014
Kosten voor afvalverwijdering en -verwerking (in afvalexploitatie) 4.635.507 4.798.636

Opbrengsten (waarvan afvalstoffenheffing)

2013: € 4.649.212

2014: € 4.491.349

5.355.988 5.135.276
Exploitatieoverschot 720.481 336.640