Verberg het menu

Belastingopbrengsten

Belastingopbrengsten (bedragen x € 1.000)

  Werkelijke opbrengst 2013 Geraamde opbrengst 2014 Werkelijke opbrengst 2014
Onroerende-zaakbelastingen 7.834 8.528 8.353
Afvalstoffenheffing 4.649 4.327 4.491
Rioolheffingen 3.616 3.799 3.774
Marktgelden 99 96 88
Begrafenisrechten 241 240 242
Parkeerbelasting 2.217 2.486 2.435
Reclamebelasting 174 226 226
Bouwleges 423 605 614
Secretarieleges 616 603 697
TOTAAL 19.869 20.912 20.921

De geraamde opbrengst 2014 is inclusief de verwerking van besluiten die in 2014 genomen zijn en geleid hebben tot een wijziging van de primitieve begroting.