Verberg het menu

Onroerende zaakbelasting

Onder de naam ‘onroerende-zaakbelastingen’ worden van onroerende zaken die binnen de
gemeentegrenzen liggen de volgende belastingen geheven:

  • een gebruikersbelasting van degenen die bij het begin van het kalenderjaar onroerende zaken gebruiken. Dit geldt voor niet-woningen.
  • een eigenarenbelasting van degenen die bij het begin van een kalenderjaar eigenaar zijn van onroerende zaken (formeel: "het genot hebben krachtens eigendom, bezit of beperkt recht".


De heffingsgrondslag is de waarde van de onroerende zaak naar peildatum 1 januari 2013
De tarieven 2014 zijn berekend door de tarieven 2013 te verhogen met de inflatiecorrectie van 3,25%. Hierna zijn de tarieven verhoogd met 3,6% als gevolg van bezuinigingsmaatregel 6 uit 2014 (afvalstoffenheffing omzetten naar OZB ad. €300.000). 
 

Ontwikkeling OZB tarieven (in %) 2013 2014
Woningen    
Eigenaren 0,0865 0,0998
     
Niet-woningen    
Eigenaren 0,1865 0,1995
Niet-eigenaren 0,1489 0,1593
     
De totale opbrengst OZB in €    
Van gebruikers (niet-woningen) 1.689.817 1.804.521
Van alle zakelijke gerechtigden ("eigenaars") 6.144.000 6.548.840
Totaal 7.833.817 8.353.361