Verberg het menu

Reclamebelastingen

Onder de naam reclamebelasting wordt een belasting geheven voor een openbare aankondiging die zichtbaar is vanaf de openbare weg. De tarieven zijn voor het jaar 2014 zijn gebaseerd op de tarieven 2013 aangepast met de inflatiecorrectie van 3,25%.

De opbrengst van de heffing wordt, na aftrek van de heffingskosten, aan de Stichting Uden Promotie in de vorm van een subsidie overgedragen. De besteding dient ten goede te komen aan het algemene ondernemersklimaat van het centrum van Uden.

Opbrengst (in €) 2013 2014
Reclamebelasting 174.311 225.933