Verberg het menu

Rioolheffing

Eigenarendeel

Onder de naam rioolheffing eigenarendeel wordt een recht geheven van alle eigenaren van percelen die direct dan wel indirect zijn aangesloten op de gemeentelijke riolering.

Het tarief voor 2014 is gebaseerd op het tarief 2013 inclusief inflatiecorrectie van 3,25% en bedraagt € 190 per op de riolering aangesloten perceel.

  2014 2013
Rioolheffing eigenarendeel
eigenaren niet-woningen € 331.302 324.576
eigenaren woningen  3.292.240 3.176.454


Gebruikersdeel

De rioolheffing gebruikersdeel wordt geheven van de gebruiker van een eigendom van waaruit meer dan 1.000 m3 afvalwater direct danwel indirect op de gemeentelijke riolering wordt afgevoerd.

Het tarief voor 2014 is gebaseerd op het tarief van 2013 inclusief inflatiecorrectie van 3,25% en bedraagt eur 0,50 per m3 boven 1.000 m3 (2013: eur 0,48).

  2014 2013
Rioolheffing gebruikersdeel
rioolheffing gebruikersdeel 150.751 115.396