Verberg het menu

Civiele kunstwerken (voorheen bruggen)

Beleid

De gemeente Uden heeft diverse bruggen en andere kunstwerken in onderhoud.

Het beleid voor de civiele kunstwerken is in 2014 opgesteld. Uit dit beleid blijkt de noodzaak van een onderhoudsvoorziening om de fluctuerende kosten te kunnen opvangen. Met behulp van een offerte is extra geld gevraagd voor het onderhoud van de civiele kunstwerken op een basisniveau (voldoende onderhoud) en daarmee ook het vormen van een onderhoudsvoorziening. Hiermee wordt de veiligheid voor de gebruiker te allen tijde gewaarborgd. Daarnaast is er budget gereserveerd voor het inzichtelijk maken van de verkeersklasse van bruggen waar gemotoriseerd verkeer gebruik van maakt. Dit naar aanleiding van recente wetgeving m.b.t. het gebruik van civiele kunstwerken. Voor het jaar 2015 staan geen vervangingen gepland. Wel zullen alle civiele kunstwerken worden schoongemaakt. Ook gaan we, zoals elk jaar, zelf bekijken hoe het met het areaal gesteld is. Voor een aantal kunstwerken staat klein en groot onderhoud gepland.  
 

Na overleg met de Provincie is begin 2014 besloten dat de Nota Openbare Ruimte wordt geactualiseerd. Deze Nota is opgesteld in 2008 en de uitgangspunten van toen moeten opnieuw tegen het licht aan worden gehouden. Als gevolg hiervan moeten de onderhoudsfondsen in 2015 ook opnieuw worden doorgerekend. Dit geldt ook voor het onderhoudsfonds civiele kunstwerken.