Verberg het menu

Openbare verlichting

Beleid

In 2009 is de onderhoudsvoorziening openbare verlichting (OVL) ingesteld met als doel het in stand houden van het gemeentelijk openbaar verlichtingsnet door het planmatig uitvoeren van groot onderhoud. Hierin is onder andere aangegeven, dat een voorziening openbare verlichting ingesteld wordt om de mogelijke fluctuaties in het planmatige onderhoud OVL beter te kunnen opvangen. Ook openbare verlichting is in het plan Herijking onderhouds-fondsen Openbare Ruimte 2013-2016 opgenomen.
 

Na overleg met de Provincie begin 2014 is besloten dat de Nota Openbare Ruimte wordt geactualiseerd. Deze Nota is opgesteld in 2008 en de uitgangspunten van toen moeten opnieuw tegen het licht aan worden gehouden, passen deze nog in de huidige tijd. Als gevolg hiervan moeten de onderhoudsfondsen in 2015 ook opnieuw worden doorgerekend. Dit geldt ook voor het onderhoudsfonds openbare verlichting.
 

Verloop 2014

Omschrijving Stand 1/1 2014 Toevoegingen Onttrekkingen Stand 31/12 2014
Onderhoud openbare verlichting € 268.375  € 183.441  € 120.084  € 331.732 

Uitvoering 2014

Aan deze voorziening is € 222.051 toegevoegd vanuit de exploitatie. Overige mutaties betreffen vooral overboekingen tussen verschillende (sub)voorzieningen en het positieve resultaat van projecten 2014.

Het onderhoudsbudget voor 2014 en 2015 is samengevoegd en hiermee worden de laatste HPLN lampen vervangen voor LED lampen. De uitvoering hiervan start in het tweede kwartaal van 2015. Er blijven nog een aantal masten met HPLN staan, deze worden in de komende jaren vervangen tegelijk met het groot onderhoud/ reconstructie, wat er dan toch in de straat gaat plaatsvinden.

In 2014 heeft de onderhoudsaannemer weer divers schades verholpen. Daarnaast heeft er zoals elk jaar groepsremplace plaats gevonden, hierbij worden alle lampen in een straat/wijk tegelijk vervangen. Op het gebied van projecten zijn er in diverse straten oude lamptypes vervangen voor nieuwe, energiezuinige lamptypes waaronder LED.