Verberg het menu

Veilig uitgaan

• Cameratoezicht op de Markt en de uitgaansgelegenheden bij de Birgitinessenstraat
• Uitvoering geven aan de Drank- en Horecawet
• Handhaving: gezamenlijke inzet van THOR en politie inzake het uitgaansgebied en ten tijde van evenementen
 

Realisatie in één oogopslag

​ opgestart/volgens planning  ​ vertraging/afwijking   nog niet opgestart

      Toelichting
1 Cameratoezicht op de Markt Op vrijdag en zaterdag worden de camera's live uitgekeken. Dit is ook gebeurd tijdens carnaval, WK-evenement, kermis, kerstmis en oudejaarswisseling.
Daarnaast wordt toezicht gehouden in het horecaconcentratiegebied door zowel THOR als de politie. THOR is ingezet bij in totaal 266 reguliere controles van (para-)commerciële horeca-inrichtingen, controle leeftijdgrenzen en de regionale Handhavingsestafette Drank- en Horecawet. Tevens zijn controles uitgevoerd rondom evenementen en vindplaatsen in de openbare ruimte.
 
2 Intensiveren afstemming regelgeving Voor de jaren 2015-2018 is de kadernota integrale veiligheid vastgesteld. Hierin wordt  o.a. aandacht besteed aan de afstemming van de verschillende regelgeving.

 

Realisatie 2014 in kengetallen


Oordeel burger controle handhaving regels
  2011 2012 2013 2014
Prognose 6 Geen burgerpeiling 6.2 6.2
Werkelijk 6.2 Geen burgerpeiling 6.2 Geen burgerpeiling

Informatiebron: waarstaatjegemeente.nl, 2-jaarlijkse burgerpeiling  2011 en 2013