Verberg het menu

Wat heeft het gekost?

Financieel overzicht programma (in €)

Programma Veilig gevoel (V=voordeel, N=nadeel)

  Rekening 2013 Begroting 2014 Begroting incl wijz 2014 Rekening 2014 Verschil V/N
Lasten 2.685.090 2.398.142 2.685.200 2.579.599 105.601 V
Baten 136.825 98.862 293.082 362.117 -69.035 V
Gerealiseerde totaal van saldo baten en lasten 2.548.265 2.299.280 2.392.118 2.217.482 174.636 V
Mutatie reserves 0 0 0 0 0  
Gerealiseerde resultaat 2.548.265 2.299.280 2.392.118 2.217.482 174.636 V

Analyse op hoofdlijnen

Specificatie per bestuurlijk product (PDF, 50.1 kB)