Verberg het menu

Begrotingsnotitie 2015

De Begrotingsnotitie is de eerste stap in de voorbereiding van de Programmabegroting. Met de Begrotingsnotitie informeert het college van B&W de gemeenteraad over de bekend zijnde ontwikkelingen, die van belang zijn bij de verdere uitwerking en concretisering van de Programmabegroting 2015 en verder.

Deze online Begrotingsnotitie bestaat uit de volgende onderdelen:

Aan de linkerzijde vindt u de knoppen Programmaplan en Financiën. In het Programmaplan schetsen wij per programma de realisatie tot nu en is de afwijkingenrapportage opgenomen. De knop Financiën geeft inzicht in de huidige financiële situatie.

Aan de rechterzijde vindt u de knoppen naar meer algemene informatie waaronder de leeswijzer, een samenvatting van deze Begrotingsnotitie en een link naar de het onlangs vastgestelde coalitieprogramma wat als basis dient voor de verdere uitwerking van een nieuw programmaplan voor Programmabegroting 2015 e.v.

Deze Begrotingsnotitie wordt op 3 juli 2014 door de gemeenteraad vastgesteld.