Verberg het menu

1e financiële afwijkingenrapportage

Samenvatting

De rapportage is gebaseerd op de bij ons bekend zijnde ontwikkelingen van de 1e drie maanden van 2014 (jan t/m mrt). De volgende afwijkingenrapportage ontvangt u in oktober van dit jaar. In die rapportage, de bestuursrapportage, zullen wij u rapporteren over de eerste 8 maanden van het jaar. Onderstaand het totaaloverzicht, gesplitst naar incidentele en structurele consequenties. Een specificatie is per programma op de desbetreffende pagina opgenomen.

N is nadeel, V is voordeel
bedragen in €

Incidenteel
Programma's 2014 2015 2016 2017 2018
Duurzaam wonen en ondernemen 0        
Maximaal meedoen N 21.471        
Goed leven en ontmoeten N 123.758        
Veilig gevoel          
Dienstbare en betrouwbare overheid N 787.021        
Totaal incidenteel N 932.250        

N is nadeel, V is voordeel
bedragen in €

Structureel
Programma's 2014 2015 2016 2017 2018
Duurzaam wonen en ondernemen N 184.673 N 184.673 N 184.673 N 184.673 N 211.000
Maximaal meedoen N 314.672 N 314.672 N 314.672 N 314.672 N 314.672
Goed leven en ontmoeten V 29.405 V 29.405 V 29.405 V 29.405 V 29.405
Veilig gevoel          
Dienstbare en betrouwbare overheid N 17.000 N 17.000 N 17.000 N 17.000 N 17.000
Totaal stuctureel N 486.940 N 486.940 N 486.940 N 486.940 N 513.267