Verberg het menu

Toelichting risico's

Ten aanzien van de risicoanalyse  zijn geen belangrijke wijzigingen ten opzichte van de inventarisatie die bij de Programmarekening heeft plaatsgevonden. Meer informatie over de incidentele risico’s.