Verberg het menu

Toelichting weerstandscapaciteit

In tegenstelling tot de structurele ratio is de weerstandscapaciteit wel gemuteerd. Het resultaat van een doorrekening van het bestedings- en dekkingsplan geeft een negatief resultaat van € 277.000. Daarnaast geeft de verwerking van de herijking reserves en voorzieningen 2013 een positief resultaat van € 9,8 mln. Per saldo beïnvloeden deze posten deze posten de weerstandscapaciteit positief.