Verberg het menu

Financiën

Het onderdeel Financiën is vooral cijfermatig van aard. Het is een verzameling van cijfermatige afwijkingen. Ook is de 3e bezuinigingsmonitor 2015 en een actualisatie van de paragraaf Risicobeheersing en weerstandsvermogen opgenomen.