Verberg het menu

Toelichting Projecten

Onderstaand wordt een toelichting gegeven op grote projecten (restant krediet > € 500.000) van dit programma. Hierbij is gekeken naar Planning, Budget en Risico.

Woonrijp maken Hoenderbos III

  Indicator Omschrijving
Planning Langzamer dan planning
Risico Inkomsten hoger/uitgaven lager (conform budget)
Budget Lage kans en weinig impact

Herontwikkeling van het laatste deel van Hoenderbos III is vertraagd vanwege de crisis.

Bouw- en woonrijp maken Velmolen Oost

  Indicator Omschrijving
Planning Conform planning
Risico Inkomsten hoger / uitgaven lager (conform budget)
Budget Lage kans en weinig impact

Vervanging pompen drukriolering

  Indicator Omschrijving
Planning Conform planning
Risico Inkomsten hoger / uitgaven lager (conform budget)
Budget Lage kans en weinig impact

De uitvoering van fase 1 vindt dit jaar plaats. De uitvoering van fase 2 staat gepland voor 2016. Verwacht wordt dat de vervanging van de pompen en kasten van de drukriolering in 2017 afgerond is. 

Bouw en woonrijp maken Volkel West II

  Indicator Omschrijving
Planning Conform planning
Risico Inkomsten hoger / uitgaven lager (conform budget)
Budget Lage kans en weinig impact

Werkzaamheden zijn eind september afgerond. Alleen de nutsvoorzieningen worden naderhand nog aangelegd. Dit heeft geen invloed op de bouwactiviteiten van de ontwikkelaar.

Landschap van Allure (Maashorst incl. verstrekking derven en driften)

  Indicator Omschrijving
Planning Conform planning
Risico Inkomsten hoger / uitgaven lager (conform budget)
Budget Lage kans en weinig impact

Project is in uitvoering, eerste rapportagemoment richting subsidieverstrekker (provincie) wordt voorbereid.