Verberg het menu

Algemene dekkingsmiddelen

De algemene dekkingsmiddelen van de gemeente zijn die inkomsten waartegenover geen
directe dienstverlening en/of bestedingsverplichtingen staan. Het zijn vrij besteedbare
middelen die jaarlijks worden ingezet ter dekking van de uitgaven op de diverse
programma’s.

Voor een verdere toelichting op de algemene dekkingsmiddelen klik hier. (PDF, 52.6 kB)