Verberg het menu

Dienstbare en betrouwbare overheid

Wij staan voor een snelle en goede dienstverlening aan burgers en bedrijven. Daar richten wij onze organisatie op in. Burgers, bedrijven en instellingen kunnen hun zaken snel en goed regelen. Het accent ligt op verminderde bureaucratie en regeldrukte. Geen overbodige regels, maar eenvoudige aanvraagprocedures en vergunningverlening.

De gemeente Uden maakt deel uit van diverse samenwerkingsverbanden in de regio. De samenwerking binnen de AgriFoodCapital (Noordoost-Brabant) is een belangrijke poot onder de regionale economie. De gemeente Uden wil hier nadrukkelijk in participeren. Dat geldt ook voor de samenwerking met buurgemeenten. De schaal van de samenwerking hangt mede af van het verloop van de opschalingsdiscussie.

Wij houden ook de komende jaren vast aan een gedegen en transparant financieel beleid. Er is de laatste periode in Uden flink bezuinigd. Mede daarom is onze financiële basis nog steeds gezond. De inkomsten en uitgaven zijn in evenwicht. Wij gaan zorgvuldig met overheidsgeld om; lasten van nu worden niet doorgeschoven naar toekomstige generaties. Eventuele nieuwe taken worden tegen maximaal dezelfde, maar bij voorkeur tegen lagere kosten, uitgevoerd.

Doelstellingen

Klik op de links om te zien wat de ambities zijn voor de doelstellingen:

Projecten

Er zijn geen majeure projecten binnen dit programma.

Wat gaat het kosten

Een beschrijving van de kosten (PDF, 62.0 kB) van dit programma. In deze Programmabegroting zijn extra middelen beschikbaar gesteld door middel van offertes. Voor dit programma zijn dat:

(de bedragen zijn in € x 1.000)

Reden aanvraag Structureel/incidenteel Investering 2015 2016 2017 2018
Basisregistratie grootschalige topografie Structureel 27 11 11 11 11
Nieuwe taken Thor Structureel    27 27 27 27
Intrekken bezuiniging openingstijden publieksbalie verminderen Structureel      21 21 21
Intrekken bezuiniging invoeren verblijfsbelasting Structureel    20 20 20 20

Wetten en regels

Een beschrijving van de kaders, wetten en regels van dit programma.