Verberg het menu

Kentgetal weerstandsratio

De weerstandsratio is de uitkomst van:

Weerstandsratio (weerstandsvermogen)=   Weerstandscapaciteit
                                                                     Risico’s


Met het vaststellen van het beleid voor risicomanagement in 2010 is met de Raad de norm
(tussen 1 en 2) vastgesteld. Dat betekent dat de gemeente Uden in staat is om minstens de voorkomende risico’s op te vangen. 
Op basis van het vastgestelde beleid wordt er een onderscheid gemaakt tussen de incidentele en structurele weerstandsratio.