Verberg het menu

Duurzaam wonen en ondernemen

Goed wonen maakt ook goed werken en goed ontspannen mogelijk. Het woningaanbod wordt afgestemd op de huidige en toekomstige behoeften. Vraag en aanbod zijn in evenwicht. Om de woningbehoefte goed te vertalen in een visie met bijbehorende afspraken is er een woningbehoefteonderzoek verricht. In het najaar van 2014 zijn de resultaten bekend en kan er een concreet beeld worden geschetst.

Wij ondersteunen innovatieve duurzame bedrijvigheid en de bouw van energieneutrale woningen. De rol van de vrijetijdseconomie wordt de komende periode groter, zowel in het winkelcentrum als in het buitengebied.

Het Zorgpark op Uden-Noord wordt verder ontwikkeld als nieuwe economische drager. Uden speelt een steeds belangrijkere rol in de regionale zorgeconomie. De ligging nabij de Maashorst biedt kansen voor verbindingen tussen natuur, gezondheid en voedsel. Door het uitvoeren van het project ‘Meer Maashorst, een gezond landschap’ - waarvoor subsidie is gekregen vanuit Landschappen van Allure - wordt daar inhoud aan gegeven. Het op de kaart zetten van Uden-Noord vraagt om een duidelijk profiel voor de entree van Uden. De gemeente maakt werk van de geluidswallen langs de A50 bij Uden-Noord ommiddels kwaliteitsverbetering een herkenbare entree te maken. Tevens wordt op Uden-Noord het regionale bedrijvenpark verder ontwikkeld.

Doelstellingen

Klik op de links om te zien wat de ambities zijn voor de doelstellingen:

Projecten

Een beschrijving van de belangrijkste projecten binnen dit programma.

Wat gaat het kosten

Een beschrijving van de kosten (PDF, 62.6 kB) van dit programma. In deze Programmabegroting zijn extra middelen beschikbaar gesteld door middel van offertes. Voor dit programma zijn dat:

(de bedragen zijn in € x 1.000)

Reden aanvraag Structureel/incidenteel 2015 2016 2017 2018
Nieuwe taken OBDN Structureel 98 98 98 98
Actualiseren bestemmingsplannen Incidenteel 60 0 0 0
Dynamisch Landschap Uden “Een gezond landschap” Incidenteel 1.892-1.892 2.815- 2.815 353-353 0
Partiële herziening bestemmingsplan Buitengebied Incidenteel 47 0 0 0
Toekennen nieuwe adressen Incidenteel 20 0 0 0
Economische innovatie bij komst JSF Incidenteel 50 0 0 0
Structuurvisie 2015 Incidenteel 50-50 0 0 0
Herschikking middelen voor citymarketing Incidenteel 64 64 64 0

Wetten en regels

Een beschrijving van de kaders, wetten en regels van dit programma.