Verberg het menu

Toelichting Projecten

Onderstaand wordt een toelichting gegeven op grote projecten (restant krediet >€ 500.000) van dit programma. Hierbij is gekeken naar Planning, Budget en Risico.

Woonrijp maken Hoenderbos III

 
  indicator omschrijving
Planning Langzamer dan de planning
Budget Inkomsten hoger / uitgaven lager (conform budget)
Risico Lage kans en weinig impact

Hoenderbos III is op een laatste noordwestelijk gelegen, plangebied na gerealiseerd. In verband met de situatie op de woningmarkt stagneert de realisatie van het resterende plangebied. Naar schatting bedraagt de vertraging 2 jaar.

Bouw- en woonrijp maken Velmolen Oost

  Indicator Omschrijving
Planning Conform planning
Budget Inkomsten hoger / uitgaven lager (conform budget)
Risico Lage kans en weinig impact

 Centrumplan Hoek Promenade

  Indicator omschrijving
Planning Conform planning 
Budget Inkomsten hoger / uitgaven lager (conform budget)
Risico Lage kans en weinig impact

Vervanging pompen drukriolering 2006

  Indicator Omschrijving
Planning Conform planning 
Budget Inkomsten hoger / uitgaven lager (conform budget)
Risico Lage kans en weinig impact

De uitvoering is voorzien in de periode 2014, 2015 en 2016.

Realisering nieuwe Milieustraat

  Indicator Omschrijving
Planning Conform planning 
Budget Inkomsten hoger / uitgaven lager (conform budget)
Risico Lage kans en weinig impact

De uitvoering is gereed in december 2014, in bedrijf vanaf 1 januari 2015.

Aanleg rotonde Kerkstraat

  Indicator Omschrijving
Planning Conform planning 
Budget Inkomsten hoger / uitgaven lager (conform budget)
Risico Lage kans en weinig impact

De uitvoering is gereed 4e kwartaal 2014

Schepersweg Bouw- en Woonrijp maken

  Indicator Omschrijving
Planning Conform planning 
Budget Inkomsten hoger / uitgaven lager (conform budget)
Risico Lage kans en weinig impact

Woonrijp maken vanaf 4e kwartaal 2015.

Ruitersweg

  Indicator Omschrijving
Planning Conform planning 
Budget Inkomsten hoger / uitgaven lager (conform budget)
Risico Lage kans en weinig impact

De uitvoering is gereed 4e kwartaal 2015.

Hoogwaardig openbaar vervoer (HOV)

  Indicator Omschrijving
Planning Langzamer dan de planning
Budget Inkomsten hoger / uitgaven lager (conform budget)
Risico Lage kans en weinig impact

 Alhoewel de voorbereidingen in volle gang zijn, verloopt het project iets langzamer dan de planning. De reden hiervoor is dat er nog geen overeenstemming is met RWS. De verwachting is dat het project in de eerste helft van 2015 gestart wordt.