Verberg het menu

Doelstelling versterken buitengebied

Wat willen we bereiken?

Het buitengebied van Uden is van groot economisch belang. De agrarische sector is een belangrijke economische factor en een belangrijke werkgever. De gemeente schept de voorwaarden voor de ontwikkeling van de agrarische sector. Zij doet dat door bedrijven goed te faciliteren, maatwerkoplossingen te bieden en waar mogelijk regels en procedures te vereenvoudigen en te versnellen. Een gebiedsgerichte benadering past daarbij. Daar waar agrarische bedrijven willen omschakelen naar een passende (recreatieve) invulling in het buitengebied, kunnen zij op steun van de gemeente rekenen. De gemeente stimuleert de verkoop van streekproducten.

Het buitengebied is ook steeds meer de aanjager van de ontwikkeling van Uden als recreatieve gemeente. Voor het buitengebied komt een digitale ontsluiting voor internet. De nieuwe provinciale verordening Ruimte wordt verwerkt in een partiële herziening van het bestemmingsplan buitengebied en is in het voorjaar van 2015 gereed.

Wat gaan we daarvoor doen?

  • Het opstellen van een partiele herziening van het bestemmingsplan Buitengebied (uitwerking provinciale verordening voor de thema’s veehouderij, volksgezondheid en een maatschappelijk dialoog).
  • Een nieuwe werkwijze voor het sneller en efficiënter doorlopen van ruimtelijke procedures waarbij de gemeente nieuwe economische dragers en vrijetijdseconomie stimuleert.