Verberg het menu

Versterken economisch klimaat

Wat willen we bereiken?

Economie is voor de gemeente een belangrijk thema. We willen een goed vestigingsklimaat creeëren en bedrijven voldoende groeimogelijkheden bieden. Bedrijven moeten de meerwaarde van Uden zien om zich hier te (blijven) vestigen.

De gemeente Uden is een aantrekkelijke woongemeente met veel voorzieningen. Uden wil de gemêleerde samenleving blijven die zij al decennia is. Een goed voorzieningenniveau bieden aan de (potentiële) inwoners op een breed terrein (zoals winkels, cultuur, sport, werkgelegenheid) is van wezenlijk belang. Uden moet ook in de toekomst dé gemeente in de regio zijn waar iedereen wil wonen, werken, winkelen, recreëren, vestigen.

Wat gaan we daarvoor doen?

 • Het Zorgpark op Uden Noord verder ontwikkelen als economische drager.
 • Stimuleren regionale zorgeconomie.
 • Uitvoeren deelprojecten binnen “Meer Maashorst, een gezond landschap”.
 • Verder ontwikkelen van regionaal bedrijvenpark Uden Noord.
 • In centrum inzetten op funshoppen en beleving en optimaliseren kansen voor horeca, recreatie en toerisme.
 • Herinrichting Marktstraat.
 • Impuls Brabantplein.
 • Bundelen promotieactiviteiten.
 • Versterken vestigingsklimaat bedrijventerreinen.
 • Inzetten op parkmanagement.
 • Verder invullen door het uitgeven van kavels bij Goorkens en Hoogveld.
 • Onderzoeken alternatieve exploitatie onverkochte bedrijventerreinen.
 • Ondersteunen startende ondernemers en lokaal bedrijfsleven.
 • Acquisitie.
 • Nadrukkelijk participeren vanuit EZ alsmede Verkeer en Vervoer in Agri Food Capital.
 • Periodiek overleg georganiseerd bedrijfsleven.

Prestatie indicatoren

Indicator Werkgelegenheid
Werkelijk 2013 23.277
Prognose 2015 23.400
Informatiebron I&O Research
Indicator Bezoekersaantallen centrum
Werkelijk 2013 88.500
Prognose 2015 95.000
Informatiebron Locatus (2-jaarlijks)