Verberg het menu

Goed leven en ontmoeten

Betrokkenheid en draagvlak zijn sleutelbegrippen om onze gemeente leefbaar te houden. We kijken daarbij nadrukkelijk naar de behoefte van onze inwoners in hun eigen wijk of buurt. Goed leven en ontmoeten begint bij een goede kwaliteit van de publieke ruimte, van veilig verkeer en passende multifunctionele accommodaties.

Volkel en Odiliapeel zijn dorpen waar de mensen oog voor elkaar hebben. Ook Uden heeft ondanks haar wat grotere maat dat karakter weten te behouden. Draagvlak en betrokkenheid van onze inwoners voor hun omgeving is nodig om ontmoetingen te laten werken en mensen van betekenis voor elkaar te laten zijn.

Ook cultuur en sport zijn gelegenheden om elkaar te ontmoeten. Ze vormen een belangrijk onderdeel van de opvoeding en het onderwijs. De gemeente stimuleert de toegankelijkheid daarvan. Voor het onderwijs vervult de gemeente de komende jaren de rol van regisseur. We bieden maatwerk daar waar het nodig is.

Doelstellingen

Klik op de links om te zien wat de ambities zijn voor de doelstellingen:

Projecten

Een beschrijving van de belangrijkste projecten binnen dit programma.

Wat gaat het kosten

Een beschrijving van de kosten (PDF, 65.3 kB)van dit programma. In deze Programmabegroting zijn extra middelen beschikbaar gesteld door middel van offertes. Voor dit programma zijn dat:

(de bedragen zijn in € x 1.000)

Reden aanvraag Structureel/incidenteel Investering 2015 2016 2017 2018
Vervangende nieuwbouw Udens college (extra middelen
2016)
Structureel 625 0 40 40 39
Bemensing bewaakte fietsenstallingen Structureel 0 0 0 0 0
Herinrichting Marktstraat Structureel  810 0 53 53 52
HOV Haltestations en OV bushaltes Structureel  90 0 0 0 0
Instellen voorziening groot onderhoud civiele kunstwerken Structureel    25 25 25 25
Opknappen Brabantplein Structureel  175 11 11 11 11
Parkeerapparatuur aanpassen en uitbreiden Structureel  160 23-23 23-23 23-23 23-23
Realtime parkeren Structureel  50 12-12 12-12 12-12 12-12
Rehabilitatie Rechtestraat (gedeelte binnen de bebouwde kom) Structureel  125 8 8 8 8
Rehabilitatie Veghelsedijk Structureel  565 29 21 20 20
Verharden gedeelte Hengstheuvelweg Structureel  54 4 4 3 3
Regionaal verkeersmodel, aanschaf licentie en begeleiding/service Structureel  20 8 8 8 8
Verlengde Noordlaan met bijkomende werkzaamheden Structureel  1.925 0 18 18 18
Kunstgrasvelden UDI'19/Beter Bed en Hockey Club Uden Structureel  1.120 0 131 128 125
Instellen voorziening groot onderhoud civiele kunstwerken Incidenteel   33 0 0 0
Uitvoering projecten wijstherstel Incidenteel   25-25 0 0 0
Incidentele vrijval kapitaallasten structurele offertes Incidenteel   -51 -184 0 0

Wetten en regels

Een beschrijving van de kaders, wetten en regels van dit programma.