Verberg het menu

Cultureel lef en ondernemerschap

Wat willen we bereiken?

  • De gemeente vergroot het Innovatiefonds voor culturele vernieuwingen door actieve werving van projectsubsidies en sponsoren.
  • De samenwerking tussen de kunst- en cultuursector en de Udense jeugd door het ‘pimpen’ van lelijke plekken bouwen we uit door het aangrijpen van soortgelijke projecten.
  • Het behoud van het Museum voor Religieuze Kunst staat in het licht van de balans tussen enerzijds prijs/subsidie en anderzijds prestaties/bezoekers.

Wat gaan we daarvoor doen?

  • Innovatiefonds vergroten.
  • Wijzigen van wijze van subsidiëren van MIK.
  • stimuleren van samenwerking van culturele instellingen onderling en het maken van verbindingen met andere maatschappelijke organisaties en instellingen.
  • het opstellen van een culturele agenda voor de periode 2014-2018.

Prestatie-indicator

Indicator Oordeel burger cultuur
Werkelijk 2013 Score 7,5
Prognose 2015 Score 7,5
Informatiebron www.waarstaatjegemeente.nl
Aanvullende informatie

Handhaven huidige score

2- jaarlijkse burgerpeiling (volgende peiling 2015)